کسری الکترونیک

نام پروژه: فروشگاه لوازم الکترونیکی کسری اکترونیک
نوع پروژه: طراحی سایت ، محتوا گذاریweb design kasra
تاریخ طراحی : زمستان ۱۳۹۲
مدت زمان طراحی : دو ماه کاری
آدرس سایت:  http://kasra-ksa.ir
نوع سایت: سایت فروشگاهی


مرحله طراحی سایت

در مرحله طراحی سایت پس از طی چند جلسه در خصوص قالب موجود به توافق رسیدیم و در طول دو هفته کاری سایت آماده محتوا گذاری گردید.

مرحله مدیریت محتوا

پس از دریافت محتوا از کارفرما محتوای مناسب انتخاب گردید و در طول یک هفته کاری فرآیند محتوا گذاری انجام گردبد.


 

نمونه عکسهای سایت