صرافی پارسی

نام پروژه: صرافی پارسیweb design sarafiparsi
نوع پروژه: طراحی وب سایت
تاریخ طراحی : بهار ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی : چهار ماه کاری
آدرس سایت: http://sarafiparsi.com
نوع سایت: سایت صرافی

 


مرحله طراحی سایت

مرحله اول: طراحی سایت پس از طی چند جلسه طی یک ماه کاری ، قالب اولیه سایت ایجاد گردید و آماده محتوا گذاری گردید.

مرحله دوم: ماژولهایی برای برابری  و تبدیل نرخ ارزها نوشته شد . این ماژولها بدین صورت عمل میکنند که کمتر از ده ثانیه نرخ تبدیل ارزها را بروز رسانی کرده و نمایش میدهند.

مرحله سوم : آرشیو نرخها در سایت تهیه گردید. این آرشیو بصورت آرشیو تکی و گروهی عمل میکند.

مرحله چهارم: وب سایت طوری طراحی گردید که از سمت کاربر نیاز به بروز رسانی نمیباشد و به محض تغییر هر کدام از نرخهای جداول ، در سمت کاربران جداول بصورت اتوماتیک بروز رسانی میشوند.

مرحله پنجم: طراحی جداول سایت طوری میباشند که تغییرات مثبت و منفی سایت را با فلشهای سبز و قرمز به کاربران نمایش میدهند.