شرکت آلومینیوم بایله

نام پروژه: شرکت آلومینیوم بایله
نوع پروژه: سئو سایت
تاریخ طراحی : مهرماه ۱۳۹۳
مدت زمان طراحی : سه ماه کاری
آدرس سایت:  http://byleh.com
نوع سایت: سایت شرکتی

 مرحله سئو سایت

این مرحله بر روی کلمات کلیدی “پولی چدنی” و “فولی دو تکه” انجام گردید که طی یک مدت زمان سه ماهه روی هر کدام از این کلمات در صفحه اول موتور جستجوی گوگل قرار گرفت. برای مشاهده موقعیت سایت میتوانید روی هر کدام از کلمات کلیدی مذکور کلیک کنید و یا آنها را را در گوگل جستجو کنید تا سایت آلومینیوم بایله را در موقعیت مذکور مشاهده نمایید.