حمل و نقل عظیم ترابر

نام پروژه: شرکت حمل و نقل بین المللی عظیم ترابر
نوع پروژه: طراحی سایت دو زبانه ( فارسی و انگلیسی )
تاریخ طراحی : بهار ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی : یک ماه کاری
آدرس سایت:  http://azimtarabar.com
نوع سایت: سایت شرکتی