ابزارتک نماینده ماکیتا

نام پروژه: فروشگاه ابزارتک – نمایندگی تجهیزات ماکیتا
نوع پروژه: طراحی سایتweb design abzartec
تاریخ طراحی : بهار ۱۳۹۴
مدت زمان طراحی : یک ماه کاری
آدرس سایت:  http://abzartec.com
نوع سایت: سایت فروشگاهی