از ریدایرکت ۳۰۱ برای انتقال دائمی آدرس استفاده کنید

برای انتقال دائمی همواره از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده کنید. به این ترتیب آنها میدانند که این یک انتقال دائمی است و میتوانند آدرس جدید را در ایندکس ها جایگزین کنند. معمولا هرزه نگارها از انتقال ۳۰۲ و متای رفرش استفاده میکنند ، بنابراین این ایده خوبی نیست که از آنها استفاده کنیم. تنها زمانی مجاز به استفاده از ریدایرکت ۳۰۲ هستیم که قصد داریم یک آدرس غیرکاربر پسند را به یک آدرس کاربر پسند تبدیل گنیم. درکل در استفاده از ریدایرکت ۳۰۲ محتاط باشید که ممکن است باعث بلک لیست شدن شما بشود.

درجه اهمیت: متوسط

No comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *