پیشرفت پروژه ها

Home پیشرفت پروژه ها
[three_col_col1] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’بیسیم نت’ title_color=” percent=’65’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] بهینه سازی برای موتور های جستجو
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col1] [three_col_col2] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’انجمن حمایت از بیماران سوخته’ title_color=” percent=’75’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] طراحی وب سایت
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col2] [three_col_col3] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’وب سایت بایله’ title_color=” percent=’55’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] بهینه سازی برای موتورهای جستجو(سئو)
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col3] [three_col_col1] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’آلوم طرح پاسارگاد’ title_color=” percent=’49’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] طراحی سایت و بهینه سازی
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col1] [three_col_col2] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’استار نایت – واردات دوربین مداربسته’ title_color=” percent=’95’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] طراحی وب سایت فروشگاهی دو زبانه
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col2] [three_col_col3] [box_with_border background_color=” border_width=”] [pie_chart type=’normal’ title=’وب سایت پارت کار’ title_color=” percent=’65’ percentage_color=” active_color=” noactive_color=” line_width=”] طراحی سایت فروشگاهی
[/pie_chart] [/box_with_border] [/three_col_col3]