استاندارهای طراحی سایت

خانه استاندارهای طراحی سایت

در وب سایت ده اصل مهم را سرلوحه کار طراحی خود قرارداده ایم، همواره کوشش خوایم کرد تا از اجرای دقیق این چارچوب فروگذار نکنیم و آن ها را با شما در میان میگذاریم تا شما نیز هدایتگر ما باشید:

یک: هدف

وب سایت خوب سایتی است که اهداف بازدید کننده را برآورده کند. می بایست با خط فکری مخاطب خود حرکت کنید. بازدید کننده ممکن است دنبال اطلاعات ، سرگرمی، نوعی ارتباطات و یا نزدیک شدن به تجارت شما باشد. هر صفحه از سایت می بایست هدف مشخصی را دنبال کند و به بهترین و سرراست ترین روش ممکن مخاطب را به هدف خود نزدیک کند.

دو: ارتباط

مخاطب وب همواره به دنبال رسیدن سریع به اطلاعات مورد نظر خود است، بنابراین ضروری است تا خط ارتباطی با شما در سایت به روشنی در دسترس قرار بگیرد. سازمان دهی اطلاعات با استفاده به جا از عنوان ها و زیر عنوان ها و استفاده از لیست ها بجای جملات طولانی تاکتیک های موفقی در دستیابی به هدف خواهد بود.

سه: تایپوگرافی

مقوله انتخاب فونت نوشتاری هرچند که در دنیای طراحی و صنعت برندیگ به خوبی جایگاه خود را پیدا کرده ولی بکارگیری درست و حصول نیایج کامل از آن در وب فارسی کار چندان راحتی نخواهد بود. با توجه به محدودیت استفاده از فونت های نوشتاری قابل دستیابی در پلتفرها و دستگاه های متنوع در طراحی وب سایت های فارسی فعلا ما از دو وب فونت گوگل استفاده خواهیم کرد.

چهار: رنگ ها